Avís Legal de l'Hotel El Pilar

Avís Legal

En compliment del que preveu l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s'informa que és un domini de l'empresa Valero Llanas i Fills S.A, amb domicili social en C/Passeig de Anciles núm. 5, -, telèfon +34 974 552893 i fax +34 974 551509 i correu electrònic

La societat Valero Llanas i Fills, S.A amb el CIF: A22003537, figura inscrita en el registre mercantil de Boltanya, tom 27 de Societats, foli 154 , fulla 71, inscripció -.


Política de privacitat

Valero Llanas i Fills S. a. a través del seu web www.hotelelpilarbenasque.com sol·licita a l'usuari certs dades de caràcter personal. Les dades subministrades per l'usuari quedaran incorporats a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, titularitat de Valero Llanas i Fills S.A el qual serà processat amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats per l'usuari. L'usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades, necessaris per a la prestació dels serveis pactats.

La informació personal recaptada dels clients registrats és emmagatzemada en una base de dades propietat de Valero Llanas i Fills S.A , que assumeix les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació d'acord amb el que s'estableix en la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i altra legislació aplicable.

Valero Llanas i Fills S.A., a través del seu web, utilitzarà les dades subministrades per l'usuari de manera interna per a donar a conèixer a l'Usuari ofertes i promocions que pogués considerar d'interès per a aquest.

L'usuari accepta que les seves dades personals siguin cedits a altres empreses (hotels) del grup al qual pertany Valero Llanas i Fills S.A, així com a altres amb les quals conclogui acords de col·laboració amb l'única finalitat d'una millor prestació del servei, respectant en tot cas, la legislació espanyola sobre la protecció de les dades de caràcter personal.

Valero Llanas i Fills S.A., a través del seu web, utilitzarà cookies quan l'Usuari navegui per la web site de  www.hotelelpilarbenasque.com. Les cookies s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l'usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que reconegui als usuaris registrats després que aquests s'hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar-se en cada visita per a accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador.

Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrats en la web www.hotelelpilarbenasque.com mitjançant comunicació escrita dirigida a Valero Llanas i Fills S.A., C/Passeig de Anciles núm. 5, Benasc (Espanya). Aquesta comunicació també podrà ser realitzada mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça: info@hotelesvalero.com

Hotel El Pilar
Hotel El Pilar
Hotel El Pilar
Hotel El Pilar
Hotel El Pilar
Hotel El Pilar
Hotel El Pilar
Hotel El Pilar